بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

فرم ثبت نام در همایش

مشارکت کننده گرامی مستدعی است موارد ذیل را جهت ثبت نام آنلاین رعایت فرمائید:

1- برای ثبت نام از فرم آنلاین ذیل استفاده نمائید.

2- سرگروه تیم را جهت هماهنگی های بعدی به عنوان نفر اول در جدول ذیل ثبت نام نمائید.

نام شرکت
نام ونام خانوادگی
سمت
موبایل
اضافه به لیست
ردیف نام شرکت نام و نام خانوادگی سمت موبایل حذف