بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


برگزار کنندگان و حامیان همایش

« فهرست حاميان بيست و ششمين همايش هماهنگی ارگان‌های دريايي كشور»

«ميزبان همايش: سازمان بنادر و دريانوردی»

1. سازمان بنادر و دريانوردی

2. معاونت علمي وفنآوری ریاست محترم جمهوری

3. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

4. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

5. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

6. شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد کشور

7. شورایعالی صنایع دریایی کشور

8. سازمان حفاظت محیطزیست

9. سازمان شیلات ایران

10. شرکت نفت فلات قاره ایران

11. مرکز حمل و نقل پژوهشکده وزارت راه و شهرسازی

12. شرکت مهندسی و تاسیسات دریایی

13. شرکت ملی نفت کش ایران

14. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

15. شرکت کشتیرانی سينا

16. شرکت کشتیرانی دریای خزر

17. شرکت کشتیرانی والفجر

18. سازمان صنایع دفاع

19. موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

20. پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی وعلوم جوی

21. شرکت کشتی سازی ندیم گسترش خلیج فارس

22. شرکت کشتیسازی فراساحل ایران

23. شركت ایزایکو

24. شرکت صنعتی و دریایی ایران (صدرا)

25. شرکت خدمات دریایی تایدواتر

26. شركت هدايت كشتي خليج فارس

27. موسسه رده‌بندی آسیا

28. موسسه رده‌بندی ایرانیان

29. موسسه آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

30. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

31. دانشگاه دریانوردی وعلوم دريایی چابهار

32. دانشگاه علوم دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخارک

33. دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر

34. اتحادیه مالکان کشتی ایران

35. اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل ونقل دریایی بارومسافر

36. انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته

37. انجمن مهندسی دریایی ایران

38. انجمن علوم وفنون دریایی

39. انجمن توسعه دریامحور

40. انجمن پایانه‌داران ایران

41. انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران

42. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

43. صندوق توسعه صنایع دریایی

44. مركزعلوم جوی واقيانوسشناسی سازمان هواشناسی

45. دبيرخانه هماهنگی ارگان‌های دريايی كشور