بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


اهداف بیست و هفتمین همایش ارگانهای دریایی کشور

1. بررسي موضوعات و ارائه طریق برای هماهنگی و تعامل بیشتر بین ارگان‌های دريايي نظامی و غیرنظامی در راستای ارتقاء ايمني وامنیت دریانوردی و حفظ محيط زيست دريايي

2. تلاش در جهت دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیت‌های ملی و تخصصی و بین‌المللی در حوزه دریایی کشور

3. تبادل اطلاعات و شناخت صحیح از دریاها و بهره‌برداری از منابع ارزنده خلیج فارس٬ دریای عمان و دریای خزر

4. ایجاد ارتباط مستمر با سایر ارگان‌های دریایی و غیردریایی جهت ایجاد هماهنگی در رابطه با موضوعات مرتبط با دریا و دریانوردی

5. پیگیری بندهای قطعنامه‌های همایش‌های ارگان‌های دریایی کشور

6. بحث و بررسی درخصوص فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی صنعت و ارگان‌های دریایی کشور و ارائه راهکار درخصوص مسائل مبتلا به صنایع دریایی کشور

7. ارائه رهنمود درخصوص اهداف کلان و راهبردهای صنعت دریایی کشور

8. هماهنگی و تبادل‌نظر درخصوص اشاعه فرهنگ دریایی در کشور

9. بحث و بررسی پیرامون سیاستهای کلان زیربخش‌های دریایی خصوصاً در موعد تدوین برنامه‌های کلان توسعه کشور