بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


زمان و محل برگزاری

تاريخ برگزاري: 28 بهمن ماه 1398 ساعت 8/30 صبح الي 13 بعدازظهر 17 February 2018 - 8/30 Am 13 Pm

محل برگزاري همايش:تهران،خيابان وليعصر،خيابان شهيد خدامي، هتل هما تهران

ساعت برگزاری مراسم: 8 الی 18

نشاني دبيرخانه: تهران ميدان ونك بعداز چهار راه جهان كودك اتوبان شهيدحقاتي كوچه شهيدي پلاك شماره 10 طبقه چهارم دبيرخانه هماهنگي ارگان هاي دريايي كشور

تلفن:84932811 و84932188

نمابر:84932187

پست الكترونيكي:register@dhod.ir

ثبت نام در وبسايت همايش: www.dhod.ir