بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


پنل های تخصصی بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

بیست‌وششمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی دارای دو پنل با عنوان‌ها و محورهای پیشنهادی زیر خواهد بود: :

پنل اول: آموزش، اشتغال و حقوق دریانوردان

1- ارتقای سیستم آموزشی دریانوردی و رفع موانع کارورزی دانشجویان

2- اشتغال دریانوردان ایرانی و خارجی بر روی کشتی‌های تحت مالکیت ایرانی

3- حقوق و منافع دریانوردان

پنل دوم: الزامات کشتیرانی بهتر؛ فرصت‌ها و موانع پیش‌رو

محورهای پنل دوم به شرح زیر است:

1- تامین ایمنی دریانوردی

2- تامین امنیت دریانوردی

3- حفظ محیط‌زیست دریایی

4- توسعه ناوگان دریایی با اتکای بر توان داخلی و سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت کشتیرانی و لجستیک