بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

 
همایش هماهنگی ارگا‌‌ن‌های دریایی کشور همه ساله فرصتی مناسب برای اعضاء جامعه دریایی کشور بوده است تا در کنار یکدیگر جمع شوند و مشکلات و مسائل خود رامطرح نمایند و راه حل‌های مناسبی برای آنها بیابند. اما آنچه امروزه بیش از پیش بایستی مورد توجه قرار گیرد، ضرورت ایجاد هماهنگی درتمامی سطوح است؛ از تدوین مشترک جامعه دریایی گرفته، تا تصمیم‌سازی، اجرا، پایش، نظارت واصلاح رویه‌های جاری. درواقع ارگان‌های دریایی باید به مانند اعضاء یک پیکر واحد، از طریق برنامه‌ریزی هماهنگ و هم‌راستا، باسرعت متناسب رشد نمایند تا امکان تداوم حیات، توسعه و بهبود برای این پیکر واحد فراهم آید. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حاکمیت و مدیریت امور دریایی کشور، متعهد است که نقش خود را در این زمینه ایفاء نماید و امید است در آینده نیز اقدامات خود را در این زمینه تقویت کند. همایش سالانه هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور یکی از راهکارهای ایجاد هماهنگی بین ذی‌نفعان امور دریایی کشور است.